Portal Vincenzowski

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Główna Wydarzenia Wydarzenia Pomoc poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie

Pomoc poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Szanowni Państwo!
Tuż za granicą naszej Ojczyzny rozgrywają się wydarzenia, które muszą budzić nasz głęboki sprzeciw. W granicach jednego kraju dochodzi do bratobójczej wojny, w wyniku której śmierć i rany odnoszą tysiące ludzi. Wśród nich jest wielu naszych przyjaciół lub członków ich rodzin. Często spotykaliśmy się z nimi podczas górskich wędrówek po Karpatach Wschodnich czy podczas zwiedzania Ukrainy. Państwo ukraińskie nie jest w stanie sprostać potrzebom na medykamenty niezbędne do ratowania życia lub zdrowia, a nawet ulżenia w bólu poszkodowanym cierpiącym w wielu szpitalach. Do Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Krakowie zwrócili się z prośbą o pomoc przedstawiciele lwowskich szpitali, przedstawiając listę niezbędnych leków.
Działamy zgodnie ze Statutem PTTK, którego art. 7 pkt 20 stanowi o zadaniach Stowarzyszenia i wymienia wśród nich: Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, a działalność ta jest działalnością zgodną z celami pożytku publicznego określonymi ustawą o działalności pożytku publicznego.

W ramach tych działań rozpoczynamy zbiórkę dobrowolnych wpłat na cel:

Pomoc poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie poprzez wpłaty na konto bankowe
61 9068 1013 0000 0000 0153 5080
.


Uzgodniliśmy wszelkie procedury związane ze zbiórką pieniędzy, zakupem leków i ich transportem ich na Ukrainę. Koszty organizacyjne i transportu poniesie Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Do Was zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu leków. Poniżej przedstawiamy podstawy prawne organizowanej przez nas zbiórki oraz możliwości uwzględnienia przekazanych nam pieniędzy w rocznym rozliczeniu PIT lub CIT.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2014, poz. 498), zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych, ogólnodostępnych, na określony, zgodny z prawem cel, pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) lub na cele religijne.
Zbiórka z wykorzystaniem konta bankowego nie podlega ww. regulacji, co oznacza, że nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji i rejestracji na portalu zbiórek publicznych.

Nazwa naszej zbiorki: Pomoc poszkodowanym w konflikcie na Ukrainie
Sposób zbiórki: dobrowolne wpłaty na konto bankowe
61 9068 1013 0000 0000 0153 5080
Nasz adres: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków


Darowizny od osób fizycznych:
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają,
iż można odliczyć darowizny:
1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie),
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych
w tej ustawie.
2. przekazane na cele kultu religijnego
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej
organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie
tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.
Darowizny od osób prawnych:
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny:
1. przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie),
- organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
2. przekazane na cele kultu religijnego
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.
Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej
organizacji.
Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług - dokumentem potwierdzającym przekazanie
tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

 

 

Poprawiony: sobota, 14 marca 2015 18:29